Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie sasir.orlen.pl

Właścicielem oraz administratorem serwisu opinie.orlen.pl (dalej również „Serwis”) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej również PKN ORLEN S.A. lub Administrator).

Dane osobowe

W ramach Serwisu, Administrator umożliwia użytkownikom Serwisu (dalej „Użytkownik”) zgłoszenie problemu, oraz podzielenie się opinią na temat funkcjonowania stacji paliw PKN ORLEN S.A., poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do zgłoszonego problemu, Użytkownik powinien podać dane pozwalające na kontakt z nim w celu udzielenia odpowiedzi.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”), które są przetwarzane w związku z zgłoszonymi problemami (dalej „Administrator Danych”) jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Zbierane w Serwisie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór danych osobowych Użytkowników podlega właściwej ochronie, zgodnie z ww. ustawą.

Użytkownikom, którzy przekazali swoje dane osobowe, Administrator Danych zapewnia realizację wszystkich uprawnień wynikających Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawienia oraz prawo zgłaszania żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu w przypadkach wskazanych w ww. ustawie.

Ww. dane osobowe, mogą być powierzone podmiotom, które w zakresie obsługi zgłoszonych problemów współpracują z Administratorem Danych. Powierzenie danych osobowych nastąpi jedynie na potrzeby realizacji procesu związanego z obsługą zgłoszonych problemów i opinii.

Pliki Cookies

Serwis wykorzystuje technologię cookies, polegającą na zapisywaniu przez serwer Administratora niewielkiego pliku z informacją (pliku cookie, zwanego także ciasteczkiem) na komputerze Użytkownika oraz uzyskiwaniu dostępu do zapisanego pliku cookie. Informacje zebrane przy wykorzystaniu cookies, tj. informacje określone przez serwer, są przechowywane tylko w czasie trwania sesji przeglądarki tj. do momentu zamknięcia samej przeglądarki i wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz zwiększenia jego wydajności. Informacje te nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Serwis ani nie są udostępniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem Serwisem.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • ASP.NET_SessionID - sesyjny plik cookie, który istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu, ponieważ służy do identyfikowania użytkownika pomiędzy wywołaniami strony.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych umożliwiają przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące otrzymywania plików cookies, w szczególności wyłączyć możliwość otrzymywania plików cookies, co może jednak wpływać na prawidłowe działanie Serwisu.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel. (+48 24) 256 00 00, www.orlen.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860 NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.