Podziel się opinią / zgłoś problem

Zgłoś problem
Rejestracja zgłoszenia
Wybierz stację z mapy
 
Opis zgłoszenia
Załączony dowód zakupu / zdjęcie / inne dokumenty

Inne
Przepisz kod z obrazka lub wygeneruj nowy.

 
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 dalej (PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1 z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenia oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (reklamacje rozpatrujemy, ponieważ jest to obowiązek regulowany przepisem prawa), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na złożoną skargę lub udzielania odpowiedzi na złożone zgłoszenie oraz zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze skarg i reklamacji, świadczącym usługi informatyczne, fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencjii przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń w tym zakresie.

6) Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.