Podziel się opinią / zgłoś problem

Zgłoś problem
Rejestracja zgłoszenia
Wybierz stację z mapy
 
Opis zgłoszenia
Załączony dowód zakupu / zdjęcie / inne dokumenty

Inne
Przepisz kod z obrazka lub wygeneruj nowy.

 
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00;

2) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A.;

5) dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom współpracującym przy obsłudze skarg i reklamacji, podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie;

6) dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń;

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.